Zwemmen op school

Alle leerlingen gaan 2-wekelijks zwemmen vanaf de derde kleuterklas. Een zwembeurt duurt 25 minuten in het water.

Tijdens het schooljaar worden zwemproeven afgenomen die bepalen of de leerling voldoende zwemvaardigheid heeft bereikt en kan doorschuiven naar het volgende niveau. De ouders krijgen een zwembrevetje bij het rapport. Op het einde van het schooljaar kunnen kinderen een officieel zwembrevet (BLOSO) behalen. Voor de Bloso-normen zie http://www.belswim.be/index.php?page=zwembrevetten

Zwemgroepen

zwemgroep

begeleider

hoofddoel

wanneer

kleuterzwemmen (3 KK)juf Katrien en juf Annwatergewenningvrijdag pare week
kikkervisjesjuf Karenwatergewenning - drijfvermogendinsdag onpare week
beversjuf Sindydrijfvermogen - schoolslagwoensdag pare week
zilvervisjesjuf Elsverfijning schoolslag - 25mdinsdag onpare week
goudvisjesmeester Ericlangere afstand - andere zwemslagenvrijdag pare week
dolfijnenmeester Polduiken - verschillende zwemslagenwoensdag onpare week
flippersjuf Martineverschillende zwemslagen - uithoudingwoensdag onpare week