Leerlingenvervoer

Onze school beschikt over een schoolbus.

Ouders van leerlingen die daar graag gebruik van zouden maken, nemen contact op met de directie.

Het gebied waar onze schoolbus mag rijden, werd in overleg met andere scholen van onze groep, bepaald. Zo wordt inefficiëntie vermeden. 

Uiteraard doen wij onze best om de toer zo regelmatig mogelijk te laten verlopen, zodat elke halte op een vast tijdstip bediend kan worden. De praktijk kan soms nog kleine schommelingen aan het uurrooster veroorzaken. Het is ook daarom dat wij met aandrang vragen om op de afgesproken plaatsen, stipt aanwezig te zijn. Wij proberen zo alle kinderen tijdig op school te krijgen.
Wij verzoeken u dus vriendelijk

dat de kinderen KLAAR staan aan de juiste kant van de straat, waar hun opstapplaats is voorzien

dat de kinderen ook op de afstapplaatsen aan de juiste kant van de straat worden opgevangen

wanneer een kind GEEN gebruik van de bus zal maken (ziekte), de chauffeur rechtstreeks te verwittigen (Nick: 0479 36 69 37)

Kinderen die bij de avondtoer niet opgevangen worden aan hun halte, rijden weer naar school en worden naar de naschoolse opvang (Stekelbees) gebracht.
Wij zetten NOOIT kinderen alleen op straat af.