Schoolverzekering

De leerlingen zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen bij:

Ethias
Prins Bisschopssingel 73
3500 Hasselt

De verzekering geldt voor ongevallen op school en op weg naar en van school. De leerlingen moeten gebruik maken van de kortste en veiligste weg en tijdens de normale tijd die nodig is om naar school en naar huis te stappen of te fietsen.

Wie zonder toelating de school verlaat, is niet verzekerd.

Bij een schoolongeval wordt de volgende procedure gevolgd:

 • Het schoolongevallenformulier wordt uiterlijk de eerste lesdag ingevuld door de dokter.
 • De ouders kleven een strookje van het ziekenfonds.
 • Het ongevallenformulier wordt de volgende schooldag op school bezorgd.
 • Verdere stappen om uw onkosten vergoed te krijgen:
  • Ouders betalen eerst zelf de dokterskosten, apothekerskosten, e.d.
  • Gaan vervolgens de gemaakte kosten terugtrekken bij hun ziekenfonds en melden daarbij dat het om een schoolongeval gaat.
  • Het ziekenfonds betaalt de voorziene tussenkomst terug en geeft u een bewijs waarop vermeld wordt hoeveel u teruggekregen hebt en hoeveel niet.
  • Dit bewijs en eventueel kasticketjes van de  apotheker bezorgt u aan Ethias, de verzekering.  Deze zal het nog niet ontvangen deel op uw rekening storten.