Centrum voor LeerlingenBegeleiding (CLB)

Wat ?

 • Team bestaande uit artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen + assistenten en verpleegkundigen.

Op welk domein actief ?

 • Leren en studeren
 • Schoolloopbaan
 • Preventieve gezondheidszorg (zie MST)
 • Socio-emotionele ontwikkeling (bv. pesten, faalangst, kansarme gezinnen, ...)

Begeleiding: wanneer ?

 • Enkel op vraag van leerkracht of ouders: CLB vraagt telkens toestemming aan de ouders.
 • Verplicht bij: spijbelgedrag, medische onderzoeken en inentingen.

Ouders ?

 • Ook ouders kunnen contact opnemen met het CLB, verbonden aan de school.

Inhoud eerste gesprek

 • Welk probleem ?
 • Nodige info kan al gegeven worden.
 • Sommige vragen eisen een verdere opvolging:
  • Opeenvolgende begeleidingsgesprekken met leerlingen, ouders of leerkrachten.
  • Doorverwijzing naar andere instanties.
  • Onderzoek: psychologisch, medisch, sociaal, leerproblemen, ...

Welke gegevens heeft het CLB ?

 • Leerlingdossier (beroepsgeheim)
 • Info over onderwijs, behandelingsmogelijkheden, revalidatie, ...

Het CLB verbonden aan De Spiegel

De leerlingen van onze school worden begeleid door:

CLB
Augustijnenstraat 80

2800 Mechelen
Tel: 015 45 32 32

Directeur: Mevrouw Colette Snoek

Website: http://www.sgr5.be/nl/scholen/centra-leerlingenbegeleiding/regio-mechelen/